Dla firm

Class Overview

Najczęstsza forma pozyskania funduszy na sfinansowanie rozwoju firmy. Kredytobiorcą może być spółka jak i przysłowiowy Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Celem kredytu dla firmy może być zakup towaru, budynku, maszyn i urządzeń, wyposażenie lub modernizacja biura. Bank sfinansuje wszelkie potrzeby przedsiębiorcy związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W wielu ofertach bankowych nie trzeba dokumentować wydatków, na jakie został udzielony kredyt.

Zaciągając kredyt firmowy możemy zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, gdyż opłaty związane z kredytem i ratę odsetkową można wliczyć w koszty prowadzenia działalności.

Czy kredyt firmowy się opłaca?- skontaktuj się ze mną, wyliczę dla Ciebie wszelkie koszty kredytu i podpowiem, który bank jest najtańszy.

Spłata kredytu może następować w formie miesięcznej raty, raty z odroczonym terminem płatności kapitału lub w postaci wpływu pieniędzy w dowolnej wysokości na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy firmy. Okres spłaty kredytu może sięgnąć nawet 20 lat jeśli przedsiębiorca przedstawi zabezpieczenie w postaci nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej.

Class Details

$

Class Location