Leasing

Class Overview

Leasing- forma finansowania, w której jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Najczęstszym celem leasingu jest finansowanie zakupu samochodów osobowych, ciężarowych, specjalistycznych maszyn oraz urządzeń.Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

  • Niewielkie lub zerowe zaangażowanie własnego kapitału,
  • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),
  • możliwość rozliczenia podatku VAT.Leasing czy kredyt na firmę- które finansowanie jest lepsze? Skontaktuj się ze mną, a przedstawię Tobie korzyści z każdego rozwiązania.

Class Details

$

Class Location