Co powinieneś wiedzieć o programie MDM. Wyjaśniam zasady uzyskania dopłaty.

Już na początku 2018 roku będzie można z powrotem składać wnioski o kredyt z dofinansowaniem w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Pierwsza część pieniędzy na dopłaty z przeznaczeniem na 2018 rok została wykorzystana. Duże zainteresowanie programem powoduje, że pieniędzy na kredyty z dopłatą wystarczy tylko na kilka pierwszych tygodni 2018 roku. Aby uzyskać dofinansowanie w ramach MdM trzeba się spieszyć ponieważ o tym kto dopłaty dostanie liczy się kolejność złożonego wniosku (a dokładniej data zarejestrowania przez bank kredytobiorcy na platformie BGK). Formalnościami kredytowymi trzeba się będzie zająć już od połowy grudnia, aby przygotować kompletny wniosek, który na początku roku trafi do banku. Tylko rzetelnie przygotowany wniosek o kredyt wraz z całą dokumentacją będzie rejestrowany przez bank. Wcześniej można zająć się znalezieniem odpowiedniego mieszkania, które spełnia wymagania dopłaty. Wtedy też należy podpisać umowę przedwstępną zakupu lub umowę deweloperską jeśli mieszkanie kupujemy na rynku pierwotnym. Zostało więc jeszcze trochę czasu, aby wybrać odpowiednie „m”.

Kredyt- doradzę bank, zajmę się formalnościami, pomogę skompletować dokumenty- skontaktuj się ze mną

Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

„Mieszkanie dla młodych” – MDM – to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego).

Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Z wyłączeniem nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

 1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu

Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

Składając wniosek o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie znowelizowanej ustawy 2015r. możliwe jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego na dwa nowe (poza nabyciem mieszkania na rynku pierwotnym) cele, jakimi są:

 • uzyskanie prawa własności mieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) na podstawie podpisanej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu,
 • nabycie nieruchomości mieszkaniowej, będącej przedmiotem transakcji na wtórnym rynku nieruchomości.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.

Limity ceny dla rynku pierwotnego dla woj. zachodniopomorskiego obowiązujące w I kwartale 2017:

 • miasto Szczecin-  4 516,60 zł
 • gminy sąsiadujące ze Szczecinem 4199,80 zł
 • pozostałe gminy 3883 zł

Limity ceny dla rynku wtórnego dla woj. zachodniopomorskiego obowiązujące w I kwartale 2017:

 • miasto Szczecin-  3695,40 zł
 • gminy sąsiadujące ze Szczecinem 3436,20 zł
 • pozostałe gminy 3177 zł

Upraszczając, aby ubiegać się o dopłatę, cena za m2 powierzchni użytkowej mieszkania lub domu nie może przekraczać ww. limitów. Limity te zmieniają się co kwartał i nie odbiegają znacząco od poprzednich.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (rzeczywistej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2), bądź 50 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2).

Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci, limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego wynosi: rzeczywista powierzchnia użytkowa dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65 m2).

Skontaktuj się ze mną- wyliczę dla Ciebie kwotę dopłaty i wskażę dokładne wymagania banku wobec kredytobiorcy.

Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

 1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
 2. w złotówkach,
 3. na okres co najmniej 15 lat,
 4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.